Diaporama

Tifa / Ombre azetta ©JPMillet

Tifa / Ombre azetta ©JPMillet

Tifa / Tismine ©WVainqueur

Tifa / Tismine ©WVainqueur

Tifa /La nuit ©JPMillet

Tifa /La nuit ©JPMillet

Tifa / L'abandon©WVainqueur

Tifa / L'abandon©WVainqueur

Tifa / Nourrice ©JPMillet

Tifa / Nourrice ©JPMillet

Tifa / L'adoption©WVainqueur

Tifa / L'adoption©WVainqueur

Tifa / Complainte ©JPMillet

Tifa / Complainte ©JPMillet

Tifa / Danse de la laine ©JPMillet

Tifa / Danse de la laine ©JPMillet

Tifa / Scène ©JPMillet

Tifa / Scène ©JPMillet

Tifa /Conteuse marionnette ©JPMillet

Tifa /Conteuse marionnette ©JPMillet